ŻYCZENIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO NA BOŻE NARODZENIE 2015

Umiłowani Diecezjanie, Siostry i Bracia!

W tych dniach miłość szczególnie zadomowi się w naszych domach. Dzielimy
się opłatkiem i składamy sobie wzajemnie życzenia. Dzieje się tak, albowiem Chrystus, dar Bożej Miłości, narodził się w ludzkim ciele, by rodzić się nieustannie w każdym
z nas, w sercach naszych, w sakramentach świętych, szczególnie poprzez miłość miłosierną w tajemnicy pojednania i Eucharystii.

Niech więc Bóg rzeczywiście się rodzi i narodzi – w życiu i w sercu każdego człowieka, niech się narodzi pośród nas, w Kościele świętym – w posługiwaniu papieża Franciszka; w ojczyźnie naszej – w sercach rządzących i rządzonych; w diecezji naszej pelplińskiej – w świadectwie życia biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych oraz naszych misjonarzy i kapłanów posługujących na emigracji; niech się narodzi w domach naszych i rodzinach – w miłości rodziców, dzieci i młodzieży, w sercach cierpiących i samotnych.

Dziś ufam, że wszyscy jesteśmy razem.

Niech to spotkanie z Bożą Miłością pogłębi naszą wzajemną miłość i zaufanie, niech umocni wiarę, wzbudzi nadzieję, przywróci pokój.

Niech Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, 1050 rocznica chrztu Polski i Światowe Dni Młodzieży przeżywane w Polsce wraz z papieżem Franciszkiem dopomogą nam dorastać do pełni człowieczeństwa, do miłości i świętości, aby nasze pielgrzymowanie wydało dobre owoce, abyśmy narodzili się dla nieba.

Niech tym bożonarodzeniowym życzeniom i w całym Nowym 2016 Roku towarzyszy Boże błogosławieństwo – Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Z całego serca Wam błogosławię.
Wasz biskup
+ Ryszard Kasyna

Pelplin, dnia 25.12.2015 r.