Sakrament Bierzmowania

Aby przyjąć ten sakrament należy:

  • Ukończyć katechizacje na etapie III klasy gimnazjum
  • Uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych
  • Zdobyć wiedzę wymaganą do przyjęcia tego sakramentu określoną w minimum programowym przez katechetę
  • Zdać egzamin dopuszczający do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej
  • Uczestniczyć w „czasie przygotowawczym” przez Niedzielną Eucharystię, spowiedź i komunię pierwszopiątkową oraz inne wymagania określone przez księdza proboszcza, a świadczące o dojrzałości chrześcijańskiej
  • Dostarczyć „świadectwo chrztu” (Ad Sacra) oraz podanie z prośbą o przyjęcie tego sakramentu
  • W przypadku bierzmowania dorosłych należy uzgodnić indywidualny tok przygotowania z księdzem proboszczem