Sakrament Eucharystii

Do przyjęcia I Komunii Świętej należy:

  • Dostarczyć „świadectwo chrztu”
  • Uczestniczyć w katechezie na poziomie klasy II i III Szkoły Podstawowej, a rodzice w spotkaniach formacyjnych
  • Uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. i nabożeństwach okresowych
  • Zdobyć odpowiednią wiedzę niezbędną do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Eucharystii