KOMUNIKAT BISKUPA PELPLIŃSKIEGO O NOWEJ FORMIE PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA

Czcigodni Bracia Prezbiterzy, Ojcowie i Siostry zakonne, drodzy Katecheci, Kochana Młodzieży, umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

Duch Święty działając w Kościele, chce, abyśmy dawali Mu jak najwięcej miejsca w naszych sercach i pozwalali się przemieniać Jego Miłością miłosierną. Szczególnym momentem przyjścia Ducha Świętego jest sakrament bierzmowania, nazywany często sakramentem Ducha Świętego. Aby pogłębić naszą relację z Bogiem, zachwycić się pięknem wspólnoty Kościoła i odnaleźć w niej swoje miejsce w parafii, zapraszam Was drodzy Młodzi Przyjaciele i zachęcam z całego serca do gorliwego przygotowania się do tego sakramentu. Od września 2016 roku wchodzi w życie nowa, ujednolicona formacja kandydatów do bierzmowania, która będzie obowiązywać we wszystkich parafiach diecezji pelplińskiej. Dobrze wiemy, że każde przygotowanie, jeśli ma być owocne, wymaga czasu, dlatego damy sobie dwa lata na różnego rodzaju spotkania, które w pierwszym roku będą się odbywały raz w miesiącu, a w drugim roku trochę częściej. Ten czas będzie służył przede wszystkim modlitwie i budowaniu więzi z Jezusem Chrystusem i z drugim człowiekiem. Proszę Was podejmijcie trud regularnego uczestnictwa w spotkaniach, poświęcając swój czas. Przez gorliwe zaangażowanie w przygotowanie dajcie świadectwo waszej wiary i odwagi. Droga wasza, zajęcia i poszczególne spotkania będą zapisane w indeksach, które traktujcie, proszę, jako mapę w wędrówce, jako GPS, który prowadzi was do celu.

Czytaj więcej…

Misje Święte w naszej parafii

Modlitwa w intencji
Misji Parafialnych

O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych,
które odbędą się w naszej parafii. Spraw łaskawie, żeby te Misje Święte przyniosły
Tobie większą chwałę, a nam wszystkim odnowę umysłów i serc oraz zbawienny
pożytek.
Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć nasze Parafialne Misje święte. Niech
będzie to czas głębokiego nawrócenia i radosnego powrotu do Ciebie. Napełnij
nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich
naszych, którzy żyją z dala od Ciebie. Błagamy Cię o żal za grzechy, o przemianę
serca, o szczerą spowiedź i o miłość gorącą.
Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam wszystkim, aby za łaską Twoją
odnowiło się oblicze naszej parafii.
Święta Rodzino z Nazaretu – Jezu, Maryjo i Józefie, wszyscy święci i święte
Boże, nasi patronowie i orędownicy, oświecajcie nas, dopomagajcie nam i ratujcie
nas. Módlcie się za nami i wspierajcie nas swoim wstawiennictwem u Boga, byśmy
nie zmarnowali łaski misyjnej.
Amen.

Szczegółowy program Misji poniżej

Czytaj więcej…