Chór

Męski Chór im. Serca Jezusowego

Męski Chór im. Serca Jezusowego przy parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim powstał 2 sierpnia 1925 roku. Został on utworzony prawdopodobnie z woli parafian starogardzkiej fary, którymi byli również rajcowie miasta.

Dzięki wielu ofiarodawcom już w 1932 roku chór otrzymał sztandar.

Od początku istnienia chór za swoje posłannictwo objął służenie Bogu i Ojczyźnie w świętach religijnych i patriotycznych. Repertuar pieśni oparty został głównie na starych utworach kultury polskiej znanych kompozytorów, takich jak Nowowiejski, Moniuszko, Chopin. Nie brakowało w nim również dzieł znanych zagranicznych autorów, jak Bach, Beethoven, Schubert, Verdi. W początkach swojego istnienia, w latach 1930-1933 chór prowadził działalność rozrywkowo- artystyczną, przedstawiając ludności miasta różne sztuki teatralne. Brał on udział także w wielu regionalnych przeglądach chóralnych, z udziałem innych chórów ze Starogardu, Tczewa, Skarszew, Czarnej Wody, Starej Kiszewy, Pelplina.

Głównym celem chóru jest śpiewanie w czasie świąt religijnych w starogardzkiej farze, ale usłyszeć go można również poza nią. Zawsze uświetniał swoim śpiewem uroczystości na Rynku z okazji święta Matki Boskiej Królowej Polski (3 Maja), co roku czynnie bierze udział w procesji Bożego Ciała oraz występuje okazjonalnie na różnych ważnych wydarzeniach religijno-patriotycznych miasta, będąc zapraszanym przez jego włodarzy. Bardzo często można usłyszeć go na obchodach wkroczenia wojsk generała Józefa Hallera do Starogardu (29 stycznia), święcie Pułku Szwoleżerów Rokitiańskich (13 czerwca) czy Święcie Niepodległości (11 listopada). Szczególnie doniosły ton patriotyzmu miały msze w okresie stanu wojennego, 3 maja 1981 roku za Ojczyznę oraz w 1982 w kościele św. Brygidy dla Ludzi Morza.

Bardzo ważnym wydarzeniem religijno-patriotycznym dla chóru był śpiew dla Papieża Jana Pawła II w czasie pielgrzymek w 1987 i 1999 roku.

Wartym zauważenia jest również to, że starogardzki chór męski wystąpił w kościele św. Elżbiety i Świętego Krzyża w Warszawie dla programu 1 Polskiego Radia. Trzykrotnie gościł w Niemczech oraz jeden raz na Litwie i w Danii. Śpiewał w Sanktuarium w Licheniu, wielokrotnie Sanktuarium w Piasecznie oraz uczestniczył w różnych liturgiach w Bazylice Katedralnej w Pelplinie.

W 1990 roku, z okazji Dni Kociewia, chór wraz dyrygentem – panem Ryszardem Cieśniewskim, otrzymał wyróżnienie w postaci Dyplomu od Prezydenta Miasta za zasługi dla Kościoła i Miasta. Na przełomie wszystkich lat działalności chóru Serca Jezusowego Dyrygenci oraz chórzyści wielokrotnie otrzymywali dyplomy, wyróżnienia oraz odznaczenia od biskupów diecezji chełmińskiej i pelplińskiej. Dokonywało się to zazwyczaj w okresach ważnych jubileuszów.

Dostrzegając wielką wartość artystyczną chóru, w 1963 roku biskup diecezji chełmińskiej Jerzy Kazimierz Kowalski mianował dyrygenta, pana Dominika Kłosa, Profesorem Muzyki Kościelnej.

W środowisku lokalnym starogardzki chór cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem, toteż co jakiś czas ukazują się o nim artykuły w prasie i książkach.

Do dziś chór kontynuuje swoje główne powołanie, czyli służyć śpiewem Bogu i Ojczyźnie, bowiem stoi za nim obowiązek, tradycja i historia.

Cześć pieśni!

Lech Mazurkiewicz

Prezes chóru

Na życzenie śpiewamy na następujących uroczystościach:

– pogrzeby, śluby, jubileusze (gody ślubne, jubileusze firmowe)

Zamówienia prosimy kierować do Prezesa i Dyrygenta chóru lub w biurze parafialnym.

Zarząd chóru:

Prezes: Lech Mazurkiewicz (tel. 696 348 159)

Dyrygent: MGR Mariusz Marchewicz

Opiekun: ks. dr Eugeniusz Stencel

V-ce prezes: Tadeusz Mliczek

Sekretarz: Jerzy Gburek

Skarbnik: Lech Lewandowski

Członkowie zarządu: Kazimierz Kozłowski, Stanisław Gerowski, Jarosław Łukaszewski, Tadeusz Dietrich

Dyrygenci chóru:

Dominik Kłos – 47 lat

Ryszard Cieśniewski – 39 lat

Mateusz Pizuński – 4 lata

Ks. Dawid Rożek – od 2018 roku

Druhowie z najdłuższym stażem:

Tadeusz Dombkowski – 60 lat

Jerzy Gburek – 56 lat

Stanisław Gerowski – 56 lat

Jerzy Liebrecht – ponad 30 lat

Tadeusz Mliczek – ponad 30 lat

Jarosław Łukaszewski – ponad 30 lat

Michał Stasiszyn – ponad 30 lat

Kazimierz Kozłowski – ponad 30 lat

Zmarli zasłużeni druhowie:

Henryk Rosani

Jan Szulc

Norbert Zabrocki

Tadeusz Dombkowski

Zbigniew Mazurkiewicz

Obecnie chór liczy 20 druhów. Zapraszamy gorąco w nasze szeregi mężczyzn mających chęć śpiewu chóralnego, kościelnego oraz patriotycznego.

Próby chóru odbywają się w każdy wtorek i piątek od 18:30 w Domu Rzemiosła (wejście od strony ul. Chojnickiej).

Ostatnie nagrania z imprez chóralnych:

STUDIO FOTO KOCIEWIE

Sławomir Kochanowski

www.fotokociewie.pl

tel. 606 397 605

Pragnę podziękować w imieniu chóru za okres dyrygencji od września 2014 r. do listopada 2018 r. p. Mateuszowi Pizńskiemu za twórczy szczególnie z teorii muzyki okres opieki nad chórem. Pan mgr Mateusz wniósł dużo nowości jak rozśpiewki przed próbami i występami, większą dyscyplinę w czasie prób Mieliśmy skupić się w tym czasie jak profesjonaliści śpiewu chóralnego – tak mówił. Pod jego dyrekcją wystąpiliśmy trzykrotnie na Festiwalu w Zblewie, a także dwukrotnie na Festiwalu Wojciechowym oraz Przeglądzie Chóralnym w Czersku. Z inicjatywy druha Rafała Cejrowskiego wystąpiliśmy w Zespole Szkół i Ośrodku Kultury w Bobowie z pieśniami patriotycznymi i na opłatku wigilijnym dla emerytów i rencistów. Na końcu chciałbym dodać o trzech Koncertach Kolęd, które z mojej inicjatywy odbyły się w latach 2016-2018 w kościele św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.

Krótko, lecz radośnie, duchowo i śpiewnie od wspomnienia św. Cecylii w 2018 r. do maja 2019 r. chór prowadził ks. wikariusz Dawid Rożek. To był owocny okres chóru. W lutym 2019 r. poprowadził nasz coroczny najbardziej doniosły ze wszystkich Koncert Kolęd. Odśpiewaliśmy 13 kolęd i pastorałek z 2 bisami. Narrację i historię każdego utworu prowadził ks. Michał Matusik. Dzięki niezapomnianemu ks. Dawidowi jednego dnia w kwietniu 2019 r. wystąpiliśmy przed SCK-iem na Festynie Medpharmy dla Hospicjum z 5 utworami i na Festiwalu Wojciechowym w Starogardzie Gdańskim. Podczas tego przeglądu chóralnego zdobyliśmy nagrodę – „Złote Pasmo” otrzymując dodatkowo dwa duże głośniki. Dlatego wierzę, że siła duchowa od Boga wzorowo prowadziła ks. Dawida w prowadzeniu naszego chóru.

Po tym czasie nastąpił ciężki okres moich starań o nowego dyrygenta. Spotkałem się z kilkunastoma kandydatami, ale niestety bez żadnych skutków. W zastępstwie nasz druh Kazimierz Kozłowski prowadził nasze próby i występy w kościele w tym ciężkim okresie. Jesteśmy wdzięczni i dziękujemy od serca panu Kazimierzowi za poświęcony nam czas. Od okresu pandemii 2020 r. aż do maja 2021r. chór nigdzie nie występował. W tym czasie rozmawiałem z panem mgr Mariuszem Marchewiczem nauczycielem muzyki oraz doświadczonym członkiem orkiestry SCK-u w Starogardzie Gdańskim. Zdołałem go przekonać, aby był dyrygentem naszego chóru. Pan Mariusz spodobał się wszystkim, gdyż wykazywał się spokojem, perfekcją muzyczną i radosnym usposobieniem. W krótkim czasie zdołał nas przygotować do sierpniowego jubileuszu 95-lecia, który rozpoczął się wystąpieniem ks. Dawida z rysem historycznym chóru. Następnie, odbyła się Msza św. jubileuszowa z trzema naszymi utworami i dwoma utworami zespołu AMOROSO z parafii św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim pod dyrekcją pana Tomasza Radimonasa. Po zakończeniu Mszy św. przy ołtarzu odbył się uroczysty koncert złożony z 7 utworów pod dyrekcją pana Mariusza Marchewicza. Następnie podziękowałem jako prezes wszystkim współpracującym dyrygentom, sponsorom, na czele z Prezydentem Miasta Januszem Stankowiakiem i wszystkim dobrym ludziom, którzy zawsze dobrze nam życzą. Na końcu dziesięciu zasłużonym w stażu chóralnym druhom złożyłem podziękowania za ich wieloletnie śpiewne poświęcenie. Szczególnie wyróżniłem trzech druhów, którzy 60 lat śpiewają w chórze. Byli to Henryk Rosani, Stanisław Gerowski i Jerzy Gburek. Dodatkowo pośmiertne podziękowanie za sześćdziesiąt lat śpiewu otrzymał druh Tadeusz Dombkowski. Podziękowania i życzenia składał ze mną ks. Proboszcz Eugeniusz Stencel. Na tym zakończyła się część Jubileuszu.

Dnia 29.01.2022 r. otrzymaliśmy na uroczystej gali w Hali sportowej im. Andrzeja Grubby w Starogardzie Gdańskim z rąk Prezydenta Miasta prestiżową nagrodę „Wierzyczankę” w dziedzinie kultura za rok 2021. Kandydaturę do tej nagrody zgłosił prezes chóru. Było 8 konkurentów nominowanych do tej Wierzyczanki w tej dziedzinie. Cieszymy się bardzo, że nagroda przypadła akurat nam. Nagrodę „Wierzyczankę” przyznaje się również w dziedzinach gospodarka i inicjatywy społeczne. Gale uświetniła swoim występem gwiazda śpiewu pani Justyna Steczkowska z moim małym prezesowskim udziałem. Następnego dnia 30.01.2022 odbył się doroczny Koncert Kolęd. Zaśpiewaliśmy dziesięć utworów i dwa bisy pod dyrekcją pana mgr Mariusza Marchewicza. Po sukcesie zdobycia nagrody „Wierzyczanki” złożyłem dokumentacje w sprawie  kandydatury chóru do nagrody Starosty Powiatowego Kociewskiego Gryfa. Zostaliśmy nominowani w 2 dziedzinach: Impreza Roku i Twórca Roku, do której nas zgłosił Prezydent Miasta Janusz Stankowiak. Na 10 nominowanych w kategorii Impreza Roku i 15 nominowanych w kategorii Twórca Roku otrzymaliśmy nagrodę z rąk Starosty Powiatowego Kociewskiego Gryfa.

Po uroczystej Gali rozdania Kociewskiego Gryfa, dowiedziałem się 26.03.2022 r. w sobotę, że zmarł Henryk Rosani nasz niezastąpiony i sympatyczny druh basowy. Pan Henryk śpiewał z nami jako druh aż 65 lat.

Po chwili przerwy w próbach zaczęliśmy ćwiczyć na okres Triduum Paschalnego i na Święta Wielkanocne. Okres przygotowań był bardzo owocny z dużym udziałem druhów na próbach i samych występach w kościele.

Bóg zapłać za to poświęcenie naszym druhom, którzy zawsze skromnie mówią, że śpiewają dla Boga i Ojczyzny.

Opracował
Lech Mazurkiewicz

Szczęść Boże!

Pragnę poinformować, że została nagrana płyta CD pt. „Kolędy i Pastorałki” z 14 utworami w naszej chóralnej historii. Utwory zostały nagrane dnia 28.09.2023 r. w naszym kościele św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.

Z pełnym zaangażowaniem wystąpiło 19 druhów, którzy się przyczynili do powstania tego muzycznego dzieła. Płytę będzie można zakupić w każdą niedzielę adwentową po mszach świętych oraz na koncercie kolęd.

Cena płyty: 25 zł

Występy naszego chóru w kościele św. Mateusza w okresie świątecznym i noworocznym będą w następujących terminach:

24.12.2023 godz. 24:00
25.12.2023 godz. 12:30
26.12.2023 godz. 10:00
01.01.2024 godz. 12:30
06.01.2024 godz. 10:00
14.01.2024 godz. 12:30
21.01.2024 godz. 10:00
28.01.2024 Koncert Kolęd i Pastorałek godz. 16:00

Serdecznie zapraszamy. 
Z poważaniem Prezes Chóru Lech Mazurkiewicz

Harmonogram występów naszego męskiego chóru w 2024 roku.

03.05 godz. 10:00 Parafia św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim – Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski
23. 05 godz. 18:00 Parafia św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim – Bierzmowanie
30.05 godz. 10:30 Parafia św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim – Boże Ciało
01.06 godz. 11:00 Parafia św. Barbary w Kokoszkach – Święto Rzemiosła
16.06 godz. 13:30 Parafia św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim – Święto Szwoleżerów
06.08 godz. 18:00 Parafia św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim – Przemienienie Pańskie
15.08. godz. 10:00 Parafia św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim – Wniebowzięcie NMP
21.09 godz. 18:00 Parafia św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim – odpust św. Mateusza
11.05 godz. 10:00 Festiwal Pieśni Maryjnych w Starogardzkim Centrum Kultury

Filmy z naszych koncertów:

1. Występ chóru męskiego podczas spotkania opłatkowego w Bobowie

Galeria zdjęć: