Duszpasterze

Proboszcz:

ks. Eugeniusz Stencel

Wikariusze:

ks. Michał Stępnik

ks. Dawid Rożek

ks. Michał Matusik