Duszpasterze

Proboszcz:

ks. Eugeniusz Stencel

Wikariusze:

ks. Dawid Rożek

ks. Grzegorz Worobiec

ks. Karol Pobłocki