Duszpasterze

Proboszcz:

ks. Eugeniusz Stencel

Wikariusze:

ks. Marcin Wawrzynkowski

ks. Wojciech John

ks. Michał Stępnik