Sakrament Chrztu Świętego

Udzielany jest w ostatnią lub przedostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10.00 (suma parafialna). Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek przed chrztem o godz. 17.30. Chrzest dziecka zgłaszają w kancelarii rodzice przynajmniej tydzień przed planowanym terminem.

Niezbędne dokumenty:

  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
  • metryka ślubu kościelnego Rodziców dziecka (jeżeli ślub był zawarty w innej Parafii),
  • dane o rodzicach chrzestnych (data urodzenia, dokładny adres zamieszkania), zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
  • kartki z odbytej spowiedzi rodziców dziecka i rodziców chrzestnych.

Chrzestnym może być ten, kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje,
  • ukończył 16 lat,
  • jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.