Sakrament Chorych

Aby przyjąć ten sakrament należy:
Wezwać księdza do chorego i nie odkładać tego wezwania na ,,ostatnią chwilę”. Sakrament chorych nie jest ,,ostatnim namaszczeniem”, lecz sakramentem pomagającym cierpiącemu w jego chorobie. Sakrament chorych można przyjmować wiele razy w życiu, ale zwykle jeden raz w tej samej chorobie. Jeśli chory znajduje się w domu lub w szpitalu, należy do duszpasterza dyżurującego pod numerem: 511484301

Odwiedziny duszpasterskie chorych odbywają się:

  • w I soboty miesiąca w domach prywatnych (księża w wyznaczonych rejonach duszpasterskich)
  • w szpitalu
  • w nagłych przypadkach o każdej porze
  • w czasie rekolekcji  i przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy