Misterium Męki Pańskiej – 12 marca 2016

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny
Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej
Górecki Ośrodek Rekolekcyjn0-Pilegrzymkowy

Rataje 48, Górka Klasztorna, 89-310 Łobżenica
tel. +48 67 286 08 48, e-mail: gorkaklasztorna@gmail.com

Zapisy z Starogardu Gdańskiego przyjmuje ks. Marcin Wawrzynkowski
nr telefonu: 785 404 000, e-mail: mwawrzykowski@wp.pl i w zakrystii
koszt 50,00 zł (z kolacją po misterium)

www.gorkaklasztorna.com