6 grudnia

W niedzielę pomagamy Kościołowi na Wschodzie

Wsparcie inicjatyw na rzecz młodzieży oraz sfinansowanie opału dla ośrodków charytatywnych – to tegoroczne priorytety Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. W drugą niedzielę Adwentu, 6 grudnia, we wszystkich polskich kościołach odbędzie się zbiórka pieniędzy w ramach XVI Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. W ub. roku zebrano 2,5 mln zł.

Z uwagi na nadchodzące Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, tegorocznym priorytetem jest pomoc młodym chrześcijanom. Wsparcie otrzymają organizacje, które w krajach byłego ZSRR zapewniają chrześcijańską formację, organizując wyjazdy i spotkania. Część pieniędzy z tegorocznej zbiórki zostanie przeznaczona na transport i pobyt tamtejszej młodzieży na ŚDM.

Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie obchodzony jest w II niedzielę Adwentu. W tym roku przypada ona 6 grudnia. W ciągu 26 lat działalności wartość pomocy udzielonej przez Zespół sięgnęła ok. 60 mln zł. Dzięki corocznym zbiórkom Zespół wspiera setki dzieł charytatywnych: stołówki, sierocińce, domy dla dzieci, starców i samotnych matek. Finansuje akcje formacyjne, rekolekcje młodzieżowe, wakacyjne wyjazdy. Nie sposób wycenić też siły modlitw, zanoszonych tego dnia w całej Polsce za mieszkańców byłych republik radzieckich borykających się z wieloma problemami i biedą.

Duży udział w wydatkach mają remonty i prace budowlane obiektów sakralnych i charytatywnych. W roku 2013 ubiegłym Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie realizował projekty m.in. na Białorusi, Kazachstanie, w Rosji, na Litwie, Łotwie, Gruzji czy Serbii.

Dzień pomocy Kościołowi na Wschodzie