Plan Kolęd 2015/16

Plan kolęd 2015/2016

I TYDZIEŃ
28 grudnia

(poniedziałek)

15:30 ul. Osiedlowa 1 (27) pocz. kl. C
ul. Osiedlowa 3 (21) pocz. kl. B
ul. Osiedlowa 5 (20) pocz. kl. B
ul. Osiedlowa 7 (21) pocz. kl. B
29 grudnia

(wtorek)

15:30 ul. Osiedlowa 9 (22) pocz. kl. B
ul. Osiedlowa 11 (18) pocz. kl. B
ul. Kolejowa 1-14 (24) pocz. 1
ul. Kolejowa 18-32 (33) pocz. 18
30 grudnia

(środa)

15:30 ul. Grunwaldzka 1-5 (23) pocz. 5
ul. Grunwaldzka 7-13 (22) pocz. 13
ul. Grunwaldzka 2-14 (31) pocz. 14
ul. Hillar (30) pocz. od ostatniej klatki
31 grudnia

(czwartek)

SYLWESTER
1 stycznia

(piątek)

NOWY ROK
2 stycznia

(sobota)

14:00 ul. Grunwaldzka 17-27 i 16-36 (23) pocz. 36
ul. Grunwaldzka 31 (32) pocz. pierwsza klatka
ul. Grunwaldzka 32 i 32B (39) pocz. 32B
ul. Grunwaldzka 33, 37 i 39 (40) pocz. 39
3 stycznia

(niedziela)

14:00 ul. Grunwaldzka 30 i 30A (33) pocz. 30A
ul. Grunwaldzka 30B (23)  
ul. Ceynowy nry parzyste i ul. Leśna (28) od ul Leśnej
ul. Ceynowy nry nieparzyste (24) od końca

 

 

 

II TYDZIEŃ
4 stycznia

(poniedziałek)

15:30 ul. Legionów (29) pocz. 1
ul. Kołłątaja (25) pocz. 1
ul. Skorupki (27) pocz. 1
ul. Gdańska za wiaduktem (33)  
ul. Gdańska 16-40 i 17-33 (33) pocz. 16
5 stycznia

(wtorek)

15:30 ul. Gdańska 4-14 i 13 (35) pocz. 13
ul. Gdańska 11, 11B i ul. Północna (28) od ul. Północnej
ul. Gdańska 15 (29) pocz. od ostatniej klatki
6 stycznia

(środa)

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
6 stycznia

(środa)

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
7 stycznia

(czwartek)

15:30 ul. Gdańska 1-9 (30) pocz. 1
ul. Słowackiego (31) od końca
ul. Dmowskiego (24) od końca
ul. Mickiewicza (33) pocz. 1
8 stycznia

(piątek)

15:30 ul. Traugutta 1-33 (20) pocz. 33
ul. Traugutta 35-55 (19) pocz. 35
ul. Wybickiego 15 i 19 (33) pocz. 15
ul. Wybickiego 21 i 23 (33) pocz. 21
9 stycznia

(sobota)

14:00 ul. Wybickiego 1-11 – stare budownictwo (38) pocz. 11
ul. Wybickiego 12 i 13 (34) pocz. 12
ul. Wybickiego 14 i 16 (31) pocz. 14
ul. Wybickiego 18 (41) pocz. od ostatniej klatki
10 stycznia

(niedziela)

14:00 ul. Sikorskiego 1-17 (37) pocz. 1
ul. Sikorskiego 19-21 (21) pocz. 21
ul. Sikorskiego 2-14 (34) pocz. 14
ul. Sikorskiego 16-24 (19) pocz. 16

 

 

 

III TYDZIEŃ
11 stycznia

(poniedziałek)

15:30 ul. Sikorskiego 23-33 (26) pocz. 33
ul. Skarszewska (28) pocz. klatka A
ul. Aleja Wojska Polskiego 1-11 (26) pocz. 11
ul. Aleja Wojska Polskiego 2-12 (24) pocz. 2
12 stycznia

(wtorek)

15:30 ul. Aleja Wojska Polskiego 10 i 10A (32) pocz. 10A
ul. Aleja Wojska Polskiego 14 (23) pocz. od ostatniej klatki
ul. Aleja Wojska Polskiego 15 i 17 (36) pocz. 15
ul. Aleja Wojska Polskiego 19 (19) pocz. od ostatniej klatki
13 stycznia

(środa)

15:30 ul. Aleja Wojska Polskiego 21 (23) pocz. od ostatniej klatki
ul. Aleja Wojska Polskiego 16-24 (36) pocz. 16
ul. Aleja Wojska Polskiego 23 (23) pocz. od ostatniej klatki
ul. Aleja Wojska Polskiego 25 (19) pocz. od ostatniej klatki
 

14 stycznia

(czwartek)

 

15:30 ul. Aleja Wojska Polskiego 26 (20) pocz. od ostatniej klatki
ul. Aleja Wojska Polskiego 27 (30) pocz. od ostatniej klatki
ul. Aleja Wojska Polskiego 28-34 (26) pocz. 28
ul. Aleja Wojska Polskiego 29 (17) pocz. od ostatniej klatki
15 stycznia

(piątek)

15:30 ul. Aleja Wojska Polskiego 36 A i B (20) pocz. kl. B
ul. Aleja Wojska Polskiego 36 C i D (20) pocz. kl. D
ul. Jagiełły 12-32 (34) pocz. 32
ul. Jagiełły 10 i nry nieparzyste (23) od końca ul. Jagiełły
 

16 stycznia

(sobota)

 

14:00 ul. Magazynowa (25) od końca
ul. Działkowa (24) pocz. 1
ul. Polna i Murarska nry nieparzyste (30) pocz. Murarska 1
ul. Murarska nry parzyste (30) pocz. 2
17 stycznia

(niedziela)

14:00

 

ul. Piaskowa (35) pocz. 1
ul. Dra Maja (27) od końca
ul. Bilikiewicza, ul. Jakobsonów (23) pocz. Jakobsonów
ul. Kopicza i ul. Schwabe (25) pocz. Kopicza

 

 

 

 

IV TYDZIEŃ
18 stycznia

(poniedziałek)

15:30 ul. Balewskiego, Szpitalna i Nowowiejska (18) pocz. wg wyczytania
ul. Harcerska i ul. Sportowa (27) pocz. Harcerska od końca
ul. Chopina (?) od nowych bloków
ul. Parkowa (21) pocz. 1
19 stycznia

(wtorek)

15:30 ul. Ściegiennego 1 i 3A (34) pocz. 1
ul. Ściegiennego 3 (23)  
ul. Ściegiennego 5 i 5A (20) pocz. 5
20 stycznia

(środa)

15:30 ul. Ściegiennego nry parzyste 2-36 (22) pocz. 2
ul. Ściegiennego 9 (27) od początku
ul. Ściegiennego 11 (28) od początku
ul. Ściegiennego 13 i Rzeczna (23) pocz. Ściegiennego 13
21 stycznia

(czwartek)

15:30 ul. II Pułku Szwoleżerów (28) od końca
ul. Piłsudskiego 2-10 (36) pocz. 10
ul. Piłsudskiego 3- 7 (51) pocz. 7
ul. Piłsudskiego 3- 7 Pomaga w nowym bloku 2
22 stycznia

(piątek)

15:30 ul. Piłsudskiego 12-16 (33) pocz. 16
ul. Piłsudskiego 18-22 (33) pocz. 22
ul. Piłsudskiego 22A oraz za autostradą (30) pocz. 22A
ulice: Krótka, Browarowa, Podgórna, Rynek, Spichrzowa, Kozia i Szewska (27) pocz. według kolejności wyczytania
23 stycznia

(sobota)

14:00 ul. Kanałowa i ul. Tczewska (35) pocz. ul. Kanałowa 1
ul. Hallera 1-22 oraz ul. Kilińskiego (30) od końca
ul. Hallera 23-38 i Nad Wierzycą (29) od końca
24 stycznia

(niedziela)

14:00 ul. Chojnicka 4-34 (30) pocz. 34
ul. Chojnicka 27-45, 38-52 oraz

ul. Lubichowska (30)

pocz. ul. Lubichowska
ul. Chojnicka 53-71 (28) pocz. 71
ul. Chojnicka 54-72 (33) pocz. 54

 

 

 

V TYDZIEŃ
25 stycznia

(poniedziałek)

15:30

 

ul. Gimnazjalna 1-11 (22) pocz. 11
ul. Gimnazjalna 2-16 (23) pocz. 16
ul. Gimnazjalna 13-21 (24) pocz. 21
ul. Gimnazjalna 18 i ul. Św. Elżbiety (29) pocz. ul. Św. Elżbiety
26 stycznia

(wtorek)

15:30 Kolęda dodatkowa

dla tych, którzy nie mogli jej przyjąć wcześniej

Zgłaszać w biurze parafialnym

Plik do pobrania: Plan koled 2016-I