Życzenia świąteczne

Drodzy siostry i bracia, kochani parafianie i goście! Przeżywamy dziś radość Zmartwychwstania Pańskiego, centralnej tajemnicy naszej wiary. Stajemy przy pustym grobie Chrystusa, jak niegdyś Maria Magdalena, Piotr i Jan, aby z głęboką wiarą wyznać, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. Jego grób nie kryje już w sobie żadnych oznak przemijania i jako jedyny na świecie nie budzi lęku, gdyż uczy nas wszystkich, że życie jest silniejsze niż śmierć.

Czytaj więcej…