Misje Święte w naszej parafii

Modlitwa w intencji
Misji Parafialnych

O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych,
które odbędą się w naszej parafii. Spraw łaskawie, żeby te Misje Święte przyniosły
Tobie większą chwałę, a nam wszystkim odnowę umysłów i serc oraz zbawienny
pożytek.
Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć nasze Parafialne Misje święte. Niech
będzie to czas głębokiego nawrócenia i radosnego powrotu do Ciebie. Napełnij
nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich
naszych, którzy żyją z dala od Ciebie. Błagamy Cię o żal za grzechy, o przemianę
serca, o szczerą spowiedź i o miłość gorącą.
Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam wszystkim, aby za łaską Twoją
odnowiło się oblicze naszej parafii.
Święta Rodzino z Nazaretu – Jezu, Maryjo i Józefie, wszyscy święci i święte
Boże, nasi patronowie i orędownicy, oświecajcie nas, dopomagajcie nam i ratujcie
nas. Módlcie się za nami i wspierajcie nas swoim wstawiennictwem u Boga, byśmy
nie zmarnowali łaski misyjnej.
Amen.

Szczegółowy program Misji poniżej

Czytaj więcej…