niedziela, listopad 23, 2014
showcase.png


Porządek Mszy świętych

 

w dni powszednie

w niedzielę

i święta nakazane

w święta zniesione

 

6:15

7:15

8:30

18:00

 

7:00

8:30

10:00 (suma)

11:15 (dla dzieci)

12:30

17:00

20:00

(od czerwca do września)

 

7:00

8:30

10:00

16:30

18:00

                                                                                        

 Ks. prałat dr Eugeniusz Stencel - Proboszcz


Ks. Eugeniusz Stencel, ur. 18 listopada 1958 r. w Trzepowie, w  województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Przywidz. Ukończył szkołę podstawową i III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. W 1977 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Dnia 22 maja 1983 r., w Bazylice Katedralnej Pelplińskiej, przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Chełmińskiego Mariana Przykuckiego.

 

W duszpasterstwie pracował jako wikariusz w Sępólnie Krajeń­skim (1983-85) oraz w Grudziądzu-Strzemięcinie (1985-86).

 

W latach 1986-91 studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1988 r. uzyskał licen­cjat z teologii, a w 1991 r. obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora teologii w zakresie liturgiki.

 

Od 1991 r. wykłada liturgikę w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelpli­nie.W latach 1991-92 był prefektem studiów a od 1992 r. pełnił obowiązki wicerektora w WSD w Pelplinie.Dnia 29 marca 1998 r. został proboszczem w Skórczu. W latach 2003-2013 pełnił funkcję dziekana dekanatu skórzeckiego. W 2000 r. został mianowany kapelanem honorowym Jego Świątobliwości a w 2007 r. kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Pelplińskiej.

 

Z dniem 20 sierpnia 2013 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii p.w. Wszystkich Świętych w Skórczu i mianowany proboszczem parafii p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.

 

 

Ks. Marcin Wawrzynkowski - Wikariusz


Ks. Marcin Wawrzynkowski urodził się 3 marca 1980 roku w Bytowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w tymże mieście rozpoczął edukację w Technikum Mechanicznym o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Po zdaniu matury w 2000 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych i obronie dyplomu magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przyjął święcenia kapłańskie w dniu 4 czerwca 2006 roku z rąk Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi.

 

Od 1 lipca 2006 roku pracował jako wikariusz w parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie. W 2008 roku został powołany do wojska. W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbył kurs oficerski dla kapelanów. Po ukończeniu kursu, został mianowany (przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Lecha Kaczyńskiego) podporucznikiem Wojska Polskiego i przeniesiony do rezerwy. Następnie kontynuował pracę duszpasterską w Kościerzynie, gdzie w latach 2009-2013 był m.in. przewodnikiem Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

 

Dnia 20 sierpnia 2013 roku został zwolniony z urzędu wikariusza parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie i mianowany wikariuszem w parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim. Dnia 30 sierpnia 2013 roku Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna mianował go Diecezjalny Duszpasterzem Młodzieży. Jest również Honorowym Dawcą Krwi.

 

 

Ks. Wojciech John - Wikariusz


 Ks. Wojciech John urodził się 23 stycznia 1982 roku w Tczewie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Ostrowitem rozpoczął naukę w Technikum Kolejowym w Tczewie o specjalności Technik Transportu Drogowego. W 2002 roku zdał egzamin dojrzałości po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych i obronie dyplomu magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przyjął święcenia kapłańskie w dniu 1 czerwca 2008 roku z rąk Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi.


Od 1 lipca 2008 do 31 czerwca 2010 roku pracował jako wikariusz w parafii Niepokalanego poczęcia NMP w Gowidlinie. W latach 2010 – 2013 pracował jako wikariusz w parafii Wszystkich Świętych w Brusach.  Od 31 sierpnia 2013 roku został mianowany wikariuszem w parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim. Pracuje jako katecheta w Publicznym Gimnazjum nr 3 oraz prowadzi grupę ministrantów. Od 2005 roku jest ratownikiem WOPR oraz Honorowym Dawcą Krwi.

 

 

Ks. Karol Myszk - Wikariusz


Ks. Karol Myszk urodził się 7 października 1986 r. w Kartuzach jako syn Jana i Reginy z domu Parackiej. Maturą zdaną w 2006 r. zakończył naukę w Technikum Ekonomicznym nr 2 przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. Wówczas wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej. Święcenia diakonatu przyjął dnia 16 czerwca 2013 z rąk księdza biskupa Wiesława Śmigla.


Praktyki diakońskie odbywał w parafiach pw. Św. Wojciecha w Kartuzach oraz Św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.


Mszę prymicyjną odprawił 8 czerwca o godz. 14.00 w kościele pw. Św. Marcina w Sierakowicach.