PIELGRZYMKA AUTOKAROWA NA PODLASIE 01-05 LIPCA 2021 PENTOWO – TYKOCIN – SUPRAŚL – KRUSZYNIANY – KRYNKI – SOKÓŁKA – ŚWIĘTA WODA – HAJNÓWKA – BIAŁOWIEŻA – KRAINA OTWARTYCH OKIENIC – BIAŁYSTOK – GRABARKA – DROHICZYN

PIELGRZYMKA AUTOKAROWA NA PODLASIE
01-05 LIPCA 2021 PENTOWO – TYKOCIN – SUPRAŚL – KRUSZYNIANY – KRYNKI – SOKÓŁKA – ŚWIĘTA WODA – HAJNÓWKA – BIAŁOWIEŻA – KRAINA OTWARTYCH OKIENIC – BIAŁYSTOK – GRABARKA – DROHICZYN

Dzień 1
06:00 Wyjazd autokarem ze Starogardu Gdańskiego do Pentowa – wizyta w Europejskiej Wsi Bocianiej.
Przejazd do Tykocina miasta, które „zagrało” w trylogii Jacka Bromskiego m.in. „U Pana Boga za
piecem”. Spacer z przewodnikiem po barokowym mieście nad rzeką Narwią, zobaczymy Plac Stefana
Czarnieckiego z pomnikiem przedstawiającym hetmana w stroju szlacheckim ze złotą buławą (drugi po
Kolumnie Zygmunta najstarszy pomnik świecki w Polsce), barokowy kościół pw. Trójcy
Przenajświętszej z zespołem klasztornym, Wielką Synagogę z XVII w. (obecnie Muzeum Kultury
Żydowskiej), Zamek Zygmunta Augusta z zewnątrz. Przejazd do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Białymstoku, gdzie spoczywa błogosławiony ks. Michał Sopoćko. Czas na modlitwę. Przejazd do hotelu
na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.
Dzień 2
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem, przejazd do Supraśla, zwiedzanie miasta, zobaczymy Monaster
Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa tzw. Ławra Supraska – jeden z
pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce. Krzyż i tablica upamiętniające miejsce, gdzie
według klasztornych kronik zatrzymała się łódź wioząca mnichów z Gródka w poszukiwaniu dogodnego
miejsca dla wspólnoty. Zobaczymy także Cerkiew Zwiastowania z zachowanymi oryginalnymi
fragmentami polichromii (tzw. „freski z Supraśla”), Cerkiew św. Jana Teologa w kompleksie
klasztornym i Muzeum Ikon na terenie Pałacu Archimandrytów w obrębie zespołu klasztornego.
Następnie Pałac Buchholtzów (z zewnątrz), Drewniane domy tkaczy i Dom Ogrodnika z XVIII wieku (z
zewnątrz) i Neobarokowy kościół katolicki Św. Trójcy. Zobaczymy również miejsca związane z serią „U
Pana Boga w ogródku”. Przejazd do Kruszyniany – obecnie wieś na Szlaku Tatarskim, w XVII w. nadana
Tatarom walczącym po stronie polskiej w wojnie z Turkami. Zobaczymy drewniany meczet z końca
XVIII wieku oraz mizar z oryginalnymi nagrobkami z XVIII wieku. Kolejna miejscowość to Krynki – przejazd przez miasto, zobaczymy z autokaru dawną synagogę z ok. 1850 r., ruiny Wielkiej Synagogi z
1756 r., cerkiew pw. Narodzenia NMP oraz kościół św. Anny. Jedną z urbanistycznych atrakcji miasta
jest oryginalne, jedyne takie w Polsce i jedno z nielicznych na świecie rondo, od którego odchodzi
promieniście 12 ulic. Przejazd do Sokółki – miasta wyznawców religii katolickiej, prawosławnej oraz
islamu i zarazem początek Szlaku Tatarskiego, utworzonego w roku 1979 na cześć sprowadzenia na te
ziemie chorągwi tatarskiej przez Jana III Sobieskiego. Zobaczymy Kolegiatę św. Antoniego i
Sanktuarium Cudu Eucharystycznego. Na zakończenie przejazd do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej
w Świętej Wodzie. Czas na modlitwę. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 3
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem, przejazd do Hajnówki – „stolicy Puszczy Białowieskiej” i
zwiedzanie cerkwi Św. Trójcy – jeden z ciekawszych przykładów współczesnej architektury sakralnej i jedna z największych świątyń w kraju (dwupoziomowa świątynia może pomieścić 5 tys. wiernych). Co
roku odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej. Przejazd do Białowieży. Wizyta
w Pokazowym Rezerwacie Żubrów. Rezerwat Pokazowy Żubra jak każdy obiekt posiada swoją historię.
Obecnie zajmuje on powierzchnię 27,90 ha. Został utworzony w 1936 roku, a w 1951 rozbudowany o
zagrodę wielkości 43,12ha. Od 1955 roku rezerwat zaczął pełnić rolę obiektu turystycznego. Następnie
spacer po Białowieży. Zobaczymy charakterystyczną drewnianą architekturę – Park Pałacowy, Dworek
Gubernatora, cerkiew św. Mikołaja, Dworzec Białowieża Pałac. Na zakończenie pobytu w Białowieży
objazd po Polanie Białowieskiej (architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park
Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy). W drodze powrotnej przejazd przez wsie z
charakterystycznym podlaskim zdobnictwem drewnianym charakterystycznym dla Krainy Otwartych
Okiennic. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 4 i 5
Śniadanie, wykwaterowanie. Krótki spacer z przewodnikiem po Białymstoku, stolicy Podlasia.
Zobaczymy m.in. barokowy zespół parkowo-pałacowy rodziny Branickich, kościół farny, rynek z
Ratuszem, cerkiew św. Mikołaja, operę białostocką. Przejazd do Grabarki nazywanej Świętą Górą,
Wzgórzem Pokutników czy też prawosławną Częstochową. Grabarka to przede wszystkim miejsce
pełne dobrej energii, uznawane za jedno z miejsc mocy. Od ponad 300 lat przyciąga prawosławnych
pielgrzymów z różnych części Polski i Europy. Na szczycie góry znajduje się niewielka, skromna cerkiew
Przemienienia Pańskiego. Cerkiew prawie z każdej strony otacza niezwykły las krzyży przyniesionych
przez dziesięciolecia przez pątników. Na wzgórzu znajduje się także powstały 1947 roku prawosławny
żeński klasztor Św. Marty i Marii. Od momentu powstania klasztoru siostry sprawują opiekę nad tym
miejscem. Przejazd do Drohiczyna. Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie położonej nad rzeką Bug
byłej stolicy województwa podlaskiego. Zobaczymy m.in.: XVIII-wieczną cerkiew pod wezwaniem
Mikołaja Cudotwórcy z przepięknym ikonostasem i greckimi freskami, kościół i klasztor Jezuitów wraz z
Collegium Nobilium, Kościół katedralny św. Trójcy, kościół i zakon sióstr Benedyktynek, Kopiec Pamięci
Podlasia z 2009r. – miejsce celebry z Papieżem Janem Pawłem II w 1999r.. Z punktu widokowego
na Górze Zamkowej zobaczymy malowniczą dolinę rzeki Bug. Późnym popołudniem wyjazd w drogę
powrotną, powrót do Starogardu Gdańskiego w godzinach nocnych w dniu 05.07.2021.
Cena: 830 zł/os.
Cena obejmuje: przejazd klimatyzowanym autokarem, 3 noclegi w Villi Tradycja w centrum
Białegostoku (pokoje 2 osobowe z łazienkami, TV) – do pokoi 1 osobowych dopłata, 3 śniadania, 3
obiadokolacje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Europejska Wieś Bociania w Pentowie, Wielka
Synagoga w Tykocinie, Muzeum Ikon w Supraślu, meczet i mizar w Kruszynianach, cerkiew Św. Trójcy
w Hajnówce, Rezerwat Pokazowy Żubra w Białowieży), usługi lokalnych przewodników, wypożyczenie
systemu Tour-Guide, opiekę pilota, udział księdza – opiekuna duchowego, ubezpieczenie NNW
Bliższe informacje i zapisy:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim
Ks. Michał Matusik, tel. 575147963, tel. 604731504