Pielgrzymka autokarowa na Podlasie z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim w dniach 08-11.06.2021

Pielgrzymka autokarowa na Podlasie z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mateusza w

Starogardzie Gdańskim w dniach 08-11.06.2021

 

 

 

Program Pielgrzymki autokarowej na Podlasie

 

Dzień 1 PENTOWO, TYKOCIN PERŁA PODLASIA

05:30 Wyjazd autokarem ze Starogardu Gdańskiego do Pentowa – wizyta w Europejskiej Wsi Bocianiej. Przejazd do Tykocina miasta, które „zagrało” w trylogii Jacka Bromskiego m.in. „U Pana Boga za piecem”. Spacer z przewodnikiem po barokowym mieście nad rzeką Narwią, zobaczymy Plac Stefana Czarnieckiego z pomnikiem przedstawiającym hetmana w stroju szlacheckim ze złotą buławą (drugi po Kolumnie Zygmunta najstarszy pomnik świecki w Polsce), barokowy kościół pw. Trójcy Przenajświętszej z zespołem klasztornym, Wielką Synagogę z XVII w. (obecnie Muzeum Kultury Żydowskiej), Zamek Zygmunta Augusta z zewnątrz. Spotkanie z kuchnią żydowską – obiad regionalny w żydowskiej restauracji TEJSZA (dla chętnych dodatkowo płatny – 40 zł/os.). Przejazd do hotelu na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

 

Dzień 2 SZLAK TATARSKI

Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem, przejazd do Supraśla, zwiedzanie miasta, zobaczymy Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa tzw. Ławra Supraska – jeden z pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce. Krzyż i tablica upamiętniające miejsce, gdzie według klasztornych kronik zatrzymała się łódź wioząca mnichów z Gródka w poszukiwaniu dogodnego miejsca dla wspólnoty. Zobaczymy także Cerkiew Zwiastowania z zachowanymi oryginalnymi fragmentami polichromii (tzw. „freski z Supraśla”), Cerkiew św. Jana Teologa w kompleksie klasztornym. Następnie Pałac Buchholtzów (z zewnątrz), Drewniane domy tkaczy i Dom Ogrodnika z XVIII wieku (z zewnątrz) i Neobarokowy kościół katolicki Św. Trójcy. Zobaczymy również miejsca związane z serią „U Pana Boga w ogródku”. Przejazd do Kruszyniany – obecnie wieś na Szlaku Tatarskim, w XVII w. nadana Tatarom walczącym po stronie polskiej w wojnie z Turkami. Zobaczymy drewniany meczet z końca XVIII wieku oraz mizar z oryginalnymi nagrobkami z XVIII wieku. Spotkanie z kuchnią tatarską – obiad regionalny w tatarskiej restauracji TATARSKA JURTA (dla chętnych dodatkowo płatny – 35 zł/os.).  Kolejna miejscowość to Krynki – przejazd przez miasto, zobaczymy dawną synagogę z ok. 1850 r., ruiny Wielkiej Synagogi z 1756 r., cerkiew pw. Narodzenia NMP oraz kościół św. Anny. Jedną z urbanistycznych atrakcji miasta jest oryginalne, jedyne takie w Polsce i jedno z nielicznych na świecie rondo, od którego odchodzi promieniście 12 ulic. Następnie Bohoniki – wieś tatarska, zobaczymy drewniany meczet z przełomu XIX i XX wieku – jeden z pięciu czynnych meczetów w Polsce. Przejazd do Sokółki – miasto wyznawców religii katolickiej, prawosławnej oraz islamu i zarazem początek Szlaku Tatarskiego, utworzonego w roku 1979 na cześć sprowadzenia na te ziemie chorągwi tatarskiej przez Jana III Sobieskiego. Zobaczymy Kolegiatę św. Antoniego i Sanktuarium Cudu Eucharystycznego.

Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

 

Dzień 3 BIAŁOWIEŻA, HAJNÓWKA I KRAINA OTWARTYCH OKIENIC

Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem, przejazd do Hajnówki – „stolicy Puszczy Białowieskiej” i zwiedzanie cerkwi Św. Trójcy – jeden z ciekawszych przykładów współczesnej architektury sakralnej i jedna z największych świątyń w kraju (dwupoziomowa świątynia może pomieścić 5 tys. wiernych). Co roku odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej. Przejazd do Białowieży. Wizyta w Pokazowym Rezerwacie Żubrów – spotkanie z królem puszczy w Zwierzyńcu, miejscu, w którym rozpoczęła się restytucja żubra po I wojnie światowej. Następnie spacer po Białowieży. Zobaczymy charakterystyczną drewnianą architekturę, Park Pałacowy, Dworek Gubernatora, cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy z ceramicznym ikonostasem, Dworzec Białowieża Pałac. Czas wolny na posiłek we własnym zakresie. W drodze powrotnej przejazd przez wsie z charakterystycznym podlaskim zdobnictwem drewnianym charakterystycznym dla Krainy Otwartych Okiennic. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

 

Dzień 4 BIAŁYSTOK, TWIERDZA OSSOWIEC

Śniadanie, wykwaterowanie. Krótki spacer z przewodnikiem po Białymstoku, stolicy Podlasia. Zobaczymy m.in. barokowy zespół parkowo-pałacowy rodziny Branickich, kościół farny, rynek z Ratuszem, cerkiew św. Mikołaja, operę białostocką. Przejazd do Twierdzy Ossowiec, siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego  – największego, najdłuższego i najdzikszego w Polsce. Ochroną został objęty największy w Polsce obszar torfowisk zwany Bagnami Biebrzańskim. Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i w Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych. Zwiedzanie z przewodnikiem Twierdzy Ossowiec – elementu umocnień, który chronił zachodniej granicy imperium rosyjskiego. Obiad regionalny w OBERŻY NAD BIEBRZĄ (dla chętnych dodatkowo płatny – 30 zł/os.). Późnym popołudniem wyjazd autokarem w drogę powrotną, powrót do miejsca zbiórki w późnych godzinach wieczornych.

 

Cena: 660 zł/os.

 

Cena obejmuje: przejazd klimatyzowanym autokarem na całej trasie, 3 noclegi w Villi Tradycja w centrum Białegostoku (pokoje 2 osobowe z łazienkami, TV) – do pokoi 1 osobowych, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, udział księdza – opiekuna duchowego, opiekę pilota, składki na TFG i TFP, ubezpieczenie NNW

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników, taksy klimatycznej, wypożyczenia systemu Tour-Guide – 130 zł/os. (dodatkowo płatne u pilota w autokarze)

Bliższe informacje i zapisy:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim

Ks. Michał Matusik, tel. 575147963

Biuro Podróży:

Sebastian Gramburg, tel. 604731504

 

Wpłata zaliczki 300 zł do wyczerpania miejsc, pozostała kwota płatna do 31.05.2021.

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio u Ks. Michała lub na poniższe konto:

Biuro Podróży GRAMBURG TRAVEL Sebastian Gramburg
Żabno 7c
83-200 Starogard Gdański

Santander Bank Polska S.A.
88 1090 2620 0000 0001 4506 5970

Tytułem: Wpłata zaliczki za udział w Pielgrzymce autokarowej na Podlasie w terminie 08-11.06.2021- imię i nazwisko uczestnika