ŻYCZENIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO NA BOŻE NARODZENIE 2020

ŻYCZENIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO
NA BOŻE NARODZENIE 2020

Umiłowani Siostry i Bracia!
W tych dniach dzielimy się opłatkiem i składamy sobie wzajemnie życzenia.
Wpatrujemy się w Chrystusa, dar Bożej Miłości, który narodził się w grocie
betlejemskiej, by pozostać na zawsze między nami, by rodzić się w każdym z nas,
ofiarowując nam Siebie w Bożym Słowie i Eucharystii.
Niech więc w tym trudnym czasie, przepełnionym lękiem i cierpieniem z
powodu pandemii, Bóg się rodzi w życiu i w sercu każdego człowieka. Niech się
narodzi w naszych domach, rodzinach, parafiach, diecezji i ojczyźnie.
Niech Boża Miłość prowadzi nas wszystkich na życiowych drogach, rozprasza
mroki serc, umacnia wiarę, budzi nadzieję, przywraca pokój, którego tak bardzo
dzisiaj na świecie brakuje i pomaga dzielić się miłością, szczególnie w naszych
rodzinach. Niech św. Józef – patron tego roku – będzie dla nas przykładem troski o
samego Jezusa i ludzi, którzy są blisko nas; niech za nami oręduje oraz wspomaga,
aby nasze rodziny były szczęśliwe, trwałe, pełne miłości i poszanowania życia.
Niech tym bożonarodzeniowym życzeniom, w całym Nowym 2021 Roku
towarzyszy błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wasz biskup
+ Ryszard

Pelplin, dnia 25.12.2020 r.