Wizyta duszpasterska w naszej parafii

Wizyta duszpasterska w naszej parafii

 

Kierując się dobrem wiernych i obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, które z powodu trwającej pandemii znacznie ograniczają spotkania z najbliższymi, w tym roku odwiedziny duszpasterskie w okresie Bożego Narodzenia w naszej parafii, czyli kolęda, nie może się odbyć w tradycyjnej formie tak, jak było to do tej pory.

Decyzja o odwołaniu tego pięknego i dawnego zwyczaju religijnego, którą podjęliśmy wspólnie wraz z księżmi wikariuszami, podyktowana jest utrzymującym się stanem wysokiego ryzyka dla zdrowia i ma zapobiec zarażeniom, do których mogłoby dojść podczas kolędy.

Nie chcemy jednak pozbawiać możliwości spotkania i przyjęcia kolędy przez tych Parafian, którzy tego bardzo pragną, dlatego jeśliby któraś Rodzina miała życzenie zaproszenia nas na tradycyjne odwiedziny duszpasterskie, może to uczynić, zachowując jednak zawsze wszelkie wskazania służb sanitarnych, aby nie narażać na niebezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego. W takim wypadku należy, najlepiej do Świąt Bożego Narodzenia, zgłosić chęć przyjęcia wizyty duszpasterskiej i złożyć w biurze parafialnym lub w zakrystii pisemne zgłoszenie, co umożliwi nam zaplanowanie kolędy i spotkanie z naszymi Parafianami.

W miesiącu styczniu będziemy zapraszać Parafian z poszczególnych ulic na wspólną, wieczorną Mszę św. z udzieleniem błogosławieństwa kolędowego. Tę Mszę św. ofiarujemy w intencji Parafian i ich rodzin. Terminy tych Mszy św. zostaną podane w ramach ogłoszeń duszpasterskich.