NABÓR    DO   WYŻSZEGO   SEMINARIUM   DUCHOWNEGO

NABÓR    DO   WYŻSZEGO   SEMINARIUM   DUCHOWNEGO

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej informuje o warunkach naboru na rok akademicki 2020/2021.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni do 18 sierpnia 2020 r. zgłosić    się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w Rektoracie Seminarium następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;
  2. własnoręcznie napisany życiorys;
  3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;
  4. świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
  5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
  6. skrócony odpis aktu urodzenia;
  7. metrykę chrztu i bierzmowania;
  8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
  9. cztery aktualne fotografie legitymacyjne.

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym,               po rozmowie kwalifikacyjnej w Rektoracie Seminarium, kandydaci są zobowiązani          do zarejestrowania się na stronie internetowej Uniwersytetu (irk.umk.pl) i stawienia się    na rozmowie kwalifikacyjnej Wydziału Teologicznego UMK, która odbędzie 20 sierpnia       o godz. 9.00 w budynku Wydziału (Toruń, ul. Gagarina 37).