Pielgrzymka autokarowa na Podlasie z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim w dniach 15-19.08.2020

Pielgrzymka autokarowa
na Podlasie

z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mateusza w
Starogardzie Gdańskim

w dniach 15-19.08.2020

Program Pielgrzymki autokarowej na Podlasie
15.08.2020 (sobota)
06:00 Wyjazd z miejsca zbiórki i przejazd do Białegostoku. Przyjazd do Białegostoku i zwiedzanie miasta: Zespół pałacowo-parkowy Branickich – „podlaski Wersal”, jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej w Polsce, późnobarokowy, rozległy kompleks powstał pierwotnie według francuskich założeń pałacowo-parkowych (spacer po terenie ogrodu), Zespół Bazyliki Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny składający się ze starego – późnorenesansowego i nowego – neogotyckiego kościoła, Rynek Kościuszki, Późnobarokowy Ratusz, Opera i Filharmonia Podlaska z zewnątrz, Sobór św. Mikołaja – klasycystyczna z trzyrzędowym, drewnianym ikonostasem z 1846 roku – dziełem szkoły wileńskiej oraz sławnymi ikonami: ikona Opieki Matki Bożej, kopia ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość, kopia Ikony Matki Bożej Białostockiej, której oryginału losy do dziś nie są znane. Pomnik i mural na budynku, gdzie niegdyś znajdował się dom słynnego białostoczanina – Ludwika Zamenhofa twórcy języka esperanto. Nawiedzenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie spoczywają szczątki doczesne spowiednika św. s. Faustyny Kowalskiej – bł. ks. Michała Sopoćki oraz zwiedzanie klasztoru sióstr Jezusa Miłosiernego. Czas wolny. Przejazd do hotelu na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

16.08.2020 (niedziela)
Śniadanie. Wyjazd na Wycieczkę Szlakiem Czterech Kultur: Sokółka – miasto wyznawców religii katolickiej, prawosławnej oraz islamu i zarazem początek Szlaku Tatarskiego, utworzonego w roku 1979 na cześć sprowadzenia na te ziemie chorągwi tatarskiej przez Jana III Sobieskiego. Spacer po mieście: Muzeum Ziemi Sokólskiej z ekspozycją poświęconą historii Tatarów, Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i kolegiata św. Antoniego. Następnie Bohoniki – wieś tatarka, zwiedzanie drewnianego meczetu z przełomu XIX i XX wieku – jeden z pięciu czynnych meczetów w Polsce. Kolejna miejscowość: Krynki – przejazd przez miasto: dawna synagoga z ok. 1850 r. ruiny Wielkiej Synagogi z 1756 r., cerkiew pw. Narodzenia NMP oraz kościół św. Anny. Jedną z urbanistycznych atrakcji miasta jest oryginalne, jedyne takie w Polsce i jedno z nielicznych na świecie rondo, od którego odchodzi promieniście 12 ulic. Ostatni punkt na trasie: Kruszyniany – obecnie wieś na Szlaku Tatarskim, w XVII w. nadana Tatarom walczącym po stronie polskiej w wojnie z Turkami. Zwiedzanie drewnianego meczetu z końca XVIII wieku oraz mizar z oryginalnymi nagrobkami z XVIII wieku. Powrót do hotelu na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

17.08.2020 (poniedziałek)
Śniadanie. Przyjazd do Hajnówki – „stolicy Puszczy Białowieskiej” i zwiedzanie cerkwi Św. Trójcy, jeden z ciekawszych przykładów współczesnej architektury sakralnej i jedna z największych świątyń w kraju (dwupoziomowa świątynia może pomieścić 5 tys. wiernych). Co roku odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej. Przejazd do Białowieży – spacer po Białowieskim Parku Narodowym – Rezerwat Biosfery UNESCO wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Spacer ścieżką Żebra Żubra (ok. 3 godzin) oraz spacer po Parku Pałacowym z zachowanymi budynkami z czasów carskich. Objazdówka po Białowieży. W drodze powrotnej przejazd przez wsie z charakterystycznym podlaskim zdobnictwem drewnianym charakterystycznym dla Krainy Otwartych Okiennic. Powrót do hotelu na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

18.08.2020 (wtorek)
Śniadanie. Przejazd do Tykocina – krótki spacer po barokowym mieście nad rzeką Narwią: Plac Stefana Czarnieckiego z pomnikiem przedstawiającym hetmana w stroju szlacheckim ze złotą buławą (drugi po Kolumnie Zygmunta najstarszy pomnik świecki w Polsce), Barokowy kościół pw. Trójcy Przenajświętszej z zespołem klasztornym, zwiedzanie Wielkiej Synagogi z XVII w. (obecnie Muzeum Kultury Żydowskiej). Rejs statkiem po rzece Narwi. Zwiedzanie Zamku Zygmunta Augusta. Następnie przejazd przez położoną nieopodal wieś Pentowo nazwaną mianem „europejskiej wioski bocianiej”. Tytuł ten przyznawany jest tylko jednemu takiemu miejscu w kraju. Historia bocianów zaczęła się od huraganu w 1992 roku, który przeszedł nad Pentowem i zniszczył bardzo dużo drzew na terenie majątku. Drzewa te, w połowie pourywane, połamane stały się idealnym miejscem na bocianie gniazda. Na zakończenie programu przejazd do Kiermus i zwiedzanie prywatnej ostoi Żubra Białowieskiego. Powrót do hotelu na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

19.08.2020 (środa)
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Supraśla i zwiedzanie miasta: Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa tzw. Ławra Supraska – jeden z pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce. Krzyż i tablica upamiętniające miejsce, gdzie według klasztornych kronik zatrzymała się łódź wioząca mnichów z Gródka w poszukiwaniu dogodnego miejsca dla wspólnoty. Zobaczymy także: Cerkiew Zwiastowania z zachowanymi oryginalnymi fragmentami polichromii (tzw. „freski z Supraśla”), Cerkiew św. Jana Teologa w kompleksie klasztornym i Muzeum Ikon na terenie Pałacu Archimandrytów w obrębie zespołu klasztornego. Następnie: Pałac Buchholtzów (z zewnątrz), Drewniane domy tkaczy i Dom Ogrodnika z XVIII wieku (z zewnątrz) i Neobarokowy kościół katolicki Św. Trójcy. Dla chętnych degustacja potraw tatarskich w Restauracji „Tatarynka” (dodatkowo płatne u pilota w autokarze – obiad 1 daniowy – 37 zł/os., 2 daniowy 42 zł/os.). Wyjazd w drogę powrotną i powrót do miejsca zbiórki w późnych godzinach wieczornych.

Cena pielgrzymki: 830 zł/os.

Cena obejmuje: przejazd klimatyzowanym autokarem na całej trasie, 4 noclegi w Hotelu Leśny*** w Białymstoku (pokoje 2 osobowe z łazienkami, TV) – do pokoi 1 osobowych dopłata 200 zł/os., 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę pilota, udział księdza – opiekuna duchowego, ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, opłat za lokalnych przewodników, taksy klimatycznej, wypożyczenia systemu Tour-Guide – 120 zł/os. (dodatkowo płatne u pilota w autokarze)
Bliższe informacje i zapisy:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim
Ks. Michał Matusik, tel. 575147963
Biuro Podróży:
Sebastian Gramburg, tel. 604731504