Pielgrzymka autokarowa na Białoruś z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim w dniach 03.07-10.07.2021

Pielgrzymka autokarowa na
Białoruś
z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim
w dniach 03.07-10.07.2021

03.07.2021
05:00 Wyjazd autokarem ze Starogardu Gdańskiego do Kodenia. Po południu przyjazd do Domu Pielgrzyma na zakwaterowanie. Następnie zwiedzanie z przewodnikiem Sanktuarium, Kalwarii i ruin zamku Sapiehów. Powrót na obiadokolację. Wieczorem msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia – Matki Jedności.

04.07.2021
Wczesne śniadanie. Przejazd do Brześcia. Zwiedzanie drugiego – co do wielkości zajmowanego terytorium – miasta Białorusi, ważnego węzła komunikacyjnego (węzeł drogowy, kolejowy, port rzeczny, port lotniczy). Brześć jest prężnie działającym ośrodkiem kultury (teatr, uczelnie wyższe, ośrodek kultury polskiej, muzeum obrony twierdzy brzeskiej, muzeum kolejnictwa, muzeum archeologiczne), sportu (klub piłkarski, hokejowy, wioślarski) i przemysłu. Najważniejszym obiektem Brześcia i obowiązkowym punktem zwiedzania jest Twierdza Brzeska, powstała na obszarze dawnych średniowiecznych zabudować. Jej budowa rozpoczęła się w XIX wieku, a ukończona została na początku wieku XX stając się tym samym jednym z największych wielopoziomowych kompleksów fortyfikacyjnych w Europie tamtych czasów. Zwiedzimy również katolicki Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. W kościele zbudowanym w 1856 roku umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia, w sukience z pozłacanego srebra, będący kopią wizerunku z rzymskiej bazyliki Matki Boskiej Większej. Tuż obok znajduje się pomnik Lenina, widoczny symbol dawnej historii miasta. Brześć to również liczne cerkwie. Do najbardziej okazałych należą Cerkiew Św. Mikołaja czy Cerkiew Świętego Szymona. Ważnym miejscem na mapie miasta jest Pomnik Tysiąclecia Brześcia, będący ilustracją najważniejszych wydarzeń i postaci z historii kraju. Odbędziemy spacer ulicą Sowiecką będącą jednocześnie miejskim deptakiem. Wzdłuż ulicy podziwiać możemy zabytkowa kamienice, tu również znajdują się liczne kawiarenki, restauracje, ławeczki i kino. W odległości 9 km od Brześcia znajduje się niewielka wieś Skoki. Mieści się tu kompleks pałacowo-parkowy szlacheckiego rodu Niemcewiczów, miejsce urodzenia pisarza Jana Ursyna Niemcewicza. Do dziś zachował się murowany pałac z XVIII wieku wybudowany w miejsce starego, modrzewiowego dworu. Przejazd do hotelu w Brześciu na zakwaterowanie i nocleg. Tego dnia w hotelu będziemy uczestniczyć w Wieczorze Białoruskim (uroczysta obiadokolacja połączona z degustacją – podczas posiłku grać będzie dla nas zespół ludowy).

05.07.2021
Śniadanie. Przejazd do Kosowa Poleskiego, które w chwili powstania było dużym miastem magnackim. Będziemy tu podziwiać zbudowany w 1836 roku Pałac Pusłowskich (z zewnątrz). Tuż obok, na obszarze dóbr kosowskich znajdował się folwark Mereczowszczyzna, miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki. Dziś w zrekonstruowanym dworze mieści się muzeum, które będziemy mieli możliwość zwiedzić. Kolejnym punktem zwiedzania jest miasteczko Różany, którego główną atrakcją są ruiny dawnej rezydencji pałacowej rodu Sapiehów. Przejazd do Zaosia, miejsca urodzenia Adama Mickiewicza. W odbudowanym dworku znajduje się muzeum poety. W drodze do Nowogródka zatrzymamy się przy jeziorze Świteź, znanego z utworu „Ballady i romanse” Mickiewicza. Po południu przejazd do Miru, którego historia związana jest z późnogotyckim zamkiem obronnym. Obiekt wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd do hotelu w Baranowiczach na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

06.07.2021
Śniadanie. Przejazd do pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego – Nowogródka, którego początki sięgają X wieku. Tutejszy zamek został wzniesiony przez księcia Mendoga, gdzie po przyjęciu chrztu, w 1253r. koronował się tu na króla Litwy. Dziś na wzgórzu zamkowym pozostały tylko ruiny zamku. Na uwagę zasługuje kościół farny Przemienienia Pańskiego, miejsce ślubu króla Władysława Jagiełły z matką jego synów, Zofią Holszańską. W bocznej kaplicy znajduje się XVIII-wieczny obraz Matki Boskiej Nowogródzkiej; tu również ochrzczono Adama Mickiewicza. W zabudowaniach klasztornych Kościoła Michała Archanioła znajdowała się szkoła, do której uczęszczał poeta przed wyjazdem do Wilna. W dawnym dworku Mickiewiczów w Nowogródku, gdzie wieszcz spędził pierwsze lata życia, znajduje się Muzeum Adama Mickiewicza; jego wnętrze jest wiernym odzwierciedleniem domu poety – oryginalny dom został zniszczony w wyniku działań wojennych. Po południu przejazd do Nieświeża, którego historyczne pozostałości wpisane zostały na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Główną atrakcją miasta jest nieświeski zamek, jednocześnie jest to najchętniej odwiedzane przez turystów miejsce na całej Białorusi. Zwiedzimy zamek wraz z przylegającym do niego ogrodem. Następnie przespacerujemy się Starówką i zwiedzimy kościół farny pw. Bożego Ciała, gdzie w kryptach grobowych spoczywa ponad 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Przejazd do hotelu w Mińsku na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

07.07.2021
Śniadanie. Zwiedzanie Mińska, stolicy kraju. Zabudowania miasta są stosunkowo młode, gdyż miasto mocno ucierpiało w wyniku działań wojennych. Zwiedzimy Górne Miasto: prawosławny sobór katedralny Ducha Świętego; katolicki katedralny kościół Przenajświętszej Maryi Panny, Plac Wolności z Ratuszem, stara cerkiew pw. Świętych Piotra i Pawła, dwór Wańkowiczów. Po przeciwnej stronie rzeki Świsłocz odbędziemy spacer Przedmieściem Troickim podziwiając zabudowania w stylu klasycystycznym, wąskie uliczki i niewielkie zaułki. Z Trockiego Przedmieścia mostem przejdziemy na tzw. Wyspę Łez, gdzie ustawiono pomnik poświęcony żołnierzom, którzy zginęli w czasie dziesięcioletniej wojny w Afganistanie. Przejazd główną ulicą Mińska – Prospektem Niepodległości i podziwianie jej zabudowań: tzw. czerwony kościół – Kościół Świętych Szymona i Heleny z posągiem Archanioła Michała, Plac Niepodległości i monumentalny Dom Rządu, obecnie siedziba parlamentu, budynki uniwersytetów, Teatr Białoruskiej Opery Narodowej i Baletu, Biblioteka Narodowa i podziwianie panoramy miasta z tarasu na jej najwyższym piętrze. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

08.07.2021
Śniadanie. Przejazd do Lidy foto stop obok zamku lidzkiego. Historia założonego przez księcia Giedymina w XIV wieku miasta wiąże się ściśle z budową zamku książąt litewskich, który po gruntownym odrestaurowaniu w latach 80. XX w. robi imponujące wrażenie. Z Lidy udamy się do Murowanki, gdzie będą mieli Państwo okazję zwiedzić niezwykły zabytek – gotycką cerkiew obronną Narodzenia Najświętszej Marii Panny wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po drodze do Grodna zajedziemy do wsi Stare Wasiliszki, gdzie w 1939 roku urodził się Czesław Juliusz Wydrzycki czyli Czesław Niemen, jeden z najwybitniejszych polskich muzyków. Tu zwiedzimy dom rodzinny artysty, w 2010 roku przekształcony w klub – muzeum Czesława Niemena. Warto też zajrzeć do kościoła parafialnego św. św. Piotra i Pawła, okazałej neogotyckiej budowli. Przed Grodnem znajdują się Bohatyrowicze – to tu jest literacka mogiła Jana i Cecylii, bohaterów z powieści Elizy Orzeszkowej „ Nad Niemnem”. Jest to drewniany pomnik z figurą Jezusa dźwigającego krzyż, otoczony drewnianym płotkiem. Wieczorem przyjazd do Grodna, kolacja z degustacją dań białoruskich oraz pokazem folklorystycznym. Przejazd do hotelu w Grodnie na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

09.07.2021
Śniadanie. Zwiedzimy jedno z najstarszych miast Białorusi – nadniemieńskie miasto Grodno, mocno związane z historią Polski, zamek – byłą rezydencję królów, batorówkę (pałac – rezydencję króla Stefana Batorego), zabytki świadczące o wielkiej tolerancji religijnej mieszkańców tego miasta czyli synagogę, kirchę luterańską, bazylikę katedralną św. Franciszka Ksawerego, kościół i klasztor bernardynów czy cerkiew Opieki Matki Boskiej. Absolutną perełką wśród tutejszych zabytków jest położona na wzgórzu Kałoża XII wieczna cerkiew św.św. Borysa i Glaba. Grodno to nie tylko zabytki historii, ale też współczesna architektura Teatru Dramatycznego i pozostałości czasów sowieckich – pomnik czołgu czy pomnik Lenina. Przespacerujemy się deptakiem starego miasta, odwiedzimy również dom – muzeum Elizy Orzeszkowej i zobaczymy jej pomnik. Przed wyjazdem w drogę powrotną obiad. Późnym popołudniem wyjazd do Polski.

10.07.2021
W godzinach nocnych powrót autokarem do Starogardu Gdańskiego.

Cena pielgrzymki: 1280 zł/os.
Cena obejmuje: przejazd autokarem (KLIMA, DVD, WC, BAREK), 6 noclegów w hotelach*** standardu turystycznego (pokoje 2 osobowe z łazienkami, TV), 6 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 Wieczór Białoruski, opiekę pilota, udział księdza – opiekuna duchowego, ubezpieczenie KL, NNW i BP

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodników lokalnych, opłat autostradowych, parkingów, systemów słuchawkowych Tour Guide, taksy klimatycznej (wszystko dodatkowo płatne u pilota w autokarze 100 euro/os.)

WAŻNE INFORMACJE:
WIZA:
• 30 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumentację wizową: 1 zdjęcie (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, aktualne, kolorowe, matowe, en face (na wprost), na jasnym tle)
• wypełniony wniosek wizowy
• paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z terytorium Białorusi z co najmniej dwiema wolnymi stronami
• dopłata do wizy białoruskiej: 100 zł/os. (my załatwiamy wszystkie formalności związane z wizą)

Zakwaterowanie – hotele*** standardu turystycznego. Cena podstawowa zawiera zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym. Osoby podróżujące samotnie mają do wyboru 2 opcje – w cenie podstawowej dokwaterowanie do pokoju 2 osobowego z uczestnikiem tej samej płci lub dopłatę do pokoju 1 osobowego – 70 euro/os.. Taką informację należy przekazać podczas zapisywania się na pielgrzymkę.
Każdego dnia w miarę możliwości i dostępności Świątyni przewidziana jest Msza św. zgodnie z ustaleniami z opiekunem duchowym.

Bliższe informacje i zapisy:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim
Ks. Michał Matusik, tel. 575147963

Wpłata zaliczki 200 zł do 31.01.2020, pozostała kwota płatna do 31.05.2020.
Wpłaty można dokonywać bezpośrednio u Ks. Michała lub na poniższe konto:
Idea Bank
14 1950 0001 2006 0070 9037 0002
Tytułem: Wpłata zaliczki za udział w Pielgrzymce autokarowej na Białoruś w terminie 03-10.07.2021-imię i nazwisko uczestnika