NABÓR DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

NABÓR DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach naboru na rok akademicki 2020/2021.
Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni do 31 lipca 2020 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:
1. podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;
2. własnoręcznie napisany życiorys;
3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;
4. świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
6. skrócony odpis aktu urodzenia;
7. metrykę chrztu i bierzmowania;
8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
9. cztery aktualne fotografie legitymacyjne.