Świadectwa o św. Janie Pawle II

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, w związku z 40 rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, prowadzi akcję . Celem akcji jest zebranie świadectw ludzi, na których życie wpływ wywarła osoba i nauczanie św. Jana Pawła II. Zachęcamy do wzięcia w niej udziału wszystkich, którzy osobiście spotkali się z Janem Pawłem II, pamiętają szczególne wydarzenia z pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny lub pod wpływem jego nauczania zmienili swoje życie. Szczegóły, formularz zgłoszeniowy i regulamin akcji dostępne są na stronie https://dzielo.pl/regulamin-akcji/.