Życzenia świąteczne

Drodzy siostry i bracia, kochani parafianie i goście! Przeżywamy dziś radość Zmartwychwstania Pańskiego, centralnej tajemnicy naszej wiary. Stajemy przy pustym grobie Chrystusa, jak niegdyś Maria Magdalena, Piotr i Jan, aby z głęboką wiarą wyznać, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. Jego grób nie kryje już w sobie żadnych oznak przemijania i jako jedyny na świecie nie budzi lęku, gdyż uczy nas wszystkich, że życie jest silniejsze niż śmierć.

Zmartwychwstanie Chrystusa nadaje głęboki sens naszemu życiu i wierze, naszym cierpieniom i krzyżom, a nade wszystko śmierci, i mówi nam, że i nasz grób będzie kiedyś pusty, a my cieszyć się będziemy widokiem Boga.

Na dzisiejszą uroczystość swoje świąteczne życzenia przekazuje wszystkim diecezjanom ksiądz biskup diecezjalny. Oto ich treść:

Siostry i Bracia! Bracia Kapłani!

Alleluja! Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Nasz Pan zwyciężył śmierć, piekło i szatana, a świętowanie tego faktu pozwala nam na nowo odkryć potęgę Bożej miłości. To za nas Jezus umarł na krzyżu. To z miłości do nas zmartwychwstał, ofiarując nam życie wieczne. Wiara w celebrowane dzisiaj Misterium wspiera nas  w odrzucaniu lęku, ciemności i grzechu oraz pomaga stawać się uczniami, wpatrującymi się w naszego Mistrza.

Niech zatem Chrystus Zmartwychwstały obdarza Was dobrym zdrowiem, radością i siłą do podejmowania nowych wyzwań. Niech umacnia wiarę, nadzieję i miłość do wyzwolenia się z rozpaczy i zwątpienia. Niech da  łaskę życia wielkanocnym przesłaniem, iż Miłość wszystko zwycięża.

W czasie świątecznych spotkań z rodziną, przyjaciółmi i bliskimi, niech towarzyszy Wam również błogosławieństwo Zmartwychwstałego  Pana, w  Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wasz biskup + Ryszard Kasyna

 

Do tych życzeń dołączamy się także my, wasi duszpasterze. Zmartwychwstały Pan nich błogosławi naszym rodzinom, całej naszej parafii i gościom. Wszystkim życzymy paschalnej radości i nadziei płynącej ze spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym i modlimy się za was, aby życie osobiste i rodzinne każdego, promieniowało tymi darami Chrystusa zmartwychwstałego i abyście potrafili dzielić się nimi z każdym człowiekiem, którego Bóg postawi na drodze waszego pielgrzymowania do Domu Ojca. Na czas świętowania życzymy też wiele ludzkiej życzliwości oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności a także pięknych chwil przenikniętych rodzinnym szczęściem i wzajemną miłością. Niech Bóg ma Was w swojej opiece i niech obdarza swoim obfitym błogosławieństwem.