Nominacja ks. Waldemara Sommertaga

KS. WALDEMAR  SOMMERTAG

NUNCJUSZEM   APOSTOLSKIM  W  NIKARAGUI

 

Drodzy Bracia Kapłani,

Kochani Diecezjanie,

 

Z ogromną radością przyjąłem wiadomość, że  Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prałata Waldemara Stanisława Sommertaga, kapłana naszej diecezji, posługującego w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej,  nuncjuszem apostolskim w Nikaragui, wynosząc Go jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego Maastricht.

Dla diecezji pelplińskiej przyjęcie przez jej kapłana święceń biskupich to kolejne szczególne wyróżnienie. Mając jednak świadomość odpowiedzialności,   jaka spoczywa na ks. Waldemarze Sommertagu, polecam go Bogu na modlitwie i proszę dla Niego o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej.

Zwracam się do Was, drodzy kapłani i wierni świeccy, o wsparcie Arcybiskupa Nominata wspólną modlitwą. Niech Pan obdarza Go potrzebnymi łaskami w służbie Stolicy Apostolskiej i wiernym Kościoła w Nikaragui.

Zapraszam jednocześnie już dzisiaj do bazyliki katedralnej w Pelplinie, w sobotę, 7 kwietnia 2018 r., na wspólne świętowanie z abp. Waldemarem Sommertagiem  i dziękczynienie Bogu, składane w czasie uroczystej Mszy Świętej o godz. 11.00.

Na czas owocnego przeżycia czasu Wielkiego Postu, z serca błogosławię.

 

Wasz Biskup Ryszard