27 kwietnia – Narodowy Dzień pokuty za grzechy przeciwko życiu

27 kwietnia mija kolejna rocznica  zbrodniczej ustawy aborcyjnej, która „obowiązywała” od 27 kwietnia 1956 roku aż do 7 stycznia 1993 roku i była jedną z zasadniczych przyczyn zabójstwa 20 milionów polskich nienarodzonych dzieci.
Podejmując inicjatywę obrońców życia nienarodzonych prosimy, aby dzień 27 kwietnia 2017 roku uczynić w naszej parafii czasem pokuty i modlitwy przebłaganej. Zachęcamy do podjęcia w tym dniu także indywidualnych modlitw ekspiacyjnych, wynagrodzenia za grzechy przeciwko ludzkiemu życiu oraz błagania o opamiętanie dla wszystkich którzy godzą w życie ludzkie.

Miliony razy złamaliśmy V Przykazanie Boże „Nie zabijaj” i sprzeciwiliśmy się Jasnogórskim Ślubom Narodu Polskiego, w których Matce Bożej przyrzekaliśmy: „Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu”.

Niezachwiana ufność w niezmierzone Miłosierdzie Boże pozwala nam, mimo ogromu win, z nadzieją prosić Wszechmocnego Miłosiernego Boga o przebaczenie.