Życzenia świąteczne

Drodzy siostry i bracia, kochani parafianie i goście! Przeżywamy dziś radość Zmartwychwstania Pańskiego, centralnej tajemnicy naszej wiary. Stajemy przy pustym grobie Chrystusa, jak niegdyś Maria Magdalena, Piotr i Jan, aby z głęboką wiarą wyznać, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. Jego grób nie kryje już w sobie żadnych oznak przemijania i jako jedyny na świecie nie budzi lęku, gdyż uczy nas wszystkich, że życie jest silniejsze niż śmierć.

Zmartwychwstanie Chrystusa nadaje głęboki sens naszemu życiu i wierze, naszym cierpieniom i krzyżom, a nade wszystko śmierci, i mówi nam, że i nasz grób będzie kiedyś pusty, a my cieszyć się będziemy widokiem Boga. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest zatem świętem nowego życia, życia zrodzonego ze śmierci, życia będącego zwycięstwem nad śmiercią. Złączeni z Chrystusem więzami nowego życia umieramy wraz z Nim, by odtąd żyć z Nim na wieki. Podobnie jak życie Chrystusa, tak i nasze życie prowadzi przez krzyż i śmierć ku zmartwychwstaniu. Przez swoją nieskończoną miłość Bóg daje nam bowiem udział we własnej nieśmiertelności. Niech ta radosna nowina dotrze do wszystkich serc, do każdego domu, zwłaszcza tam, gdzie jest najwięcej cierpienia i bólu i gdzie najbardziej potrzebne jest zaufanie i nadzieja.

Do wszystkich zgromadzonych na tej wielkanocnej Eucharystii, do drogich parafian i gości, do tych, którzy podzielają z nami wiarę w Zmartwychwstałego, ale także do wszystkich szukających prawdy, oraz motywów życia, miłości i nadziei, my wasi duszpasterze, kierujemy Wielkanocne życzenia.

Życzymy, abyście mogli przeżyć te święta w duchu głębokiej wspólnoty, radości i pokoju. Pokoju, który daje Chrystus Zmartwychwstały. Pokoju, którego nikt inny poza Nim nam nie da. Pokoju sumienia i serca, a także prawdziwej radości, która płynie ze wspólnoty z Chrystusem, ale także z bliskości drugiego człowieka, którego spotykamy w Jezusie Chrystusie.

Na czas Świąt  Wielkanocnych, na dni, które przyjdą, kiedy święta przeminą, życzymy obfitych darów i błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, Jego światła, Jego umocnienia. Niech blask Prawdy, która bije od opustoszałego grobu Pana, rozświetla wasze, rodziny, wspólnoty życia i pracy, przysparza dobra, pokoju, miłości, wzajemnego  szacunku. Niech te Święta Wielkanocne staną się czasem umocnienia życia rodzinnego oraz pokrzepienia duchowego dla wszystkich chorych, cierpiących, przeżywających różne bolesne doświadczenia i pozbawionych nadziei. Niech w tych dniach każdy z nas podejmie decyzję osobistego spotkania z Jezusem. Życzymy dobrych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, w których silnie rozbrzmiewa radosne orędzie Wielkanocy: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!