Ekstremalna Droga Krzyżowa

Grupa naszych parafian uczestniczyła w EDK

W nocy z 31 marca na 01 kwietnia 2017 r. grupa naszych parafian z ks. Marcinem Wawrzynkowskim na czele wzięła udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej na trasie Dziemiany – Wiele. Drogę Krzyżową rozpoczęła o godz. 20.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Następnie ok. 2000 pątników wyruszyło na trasy: krótszą o długości 28 km i dłuższą 41 km. Nasza grupa wybrała trasę trudniejszą, zwaną św. Franciszka z Asyżu na trasie: Dziemiany – Turzonka – Dywan – Sominy – Lendy – Wysoka Zaborska – Orlik – Lamk – Kalwaria Wielewska. Trasa wiodła leśnymi ścieżkami, polnymi drogami, czy to po piachu, ściółce leśnej, kamieniach, wzdłuż brzegów jezior i wiejskich zabudowań. W nocy, z własnoręcznie wykonanymi krzyżami, w całkowitym milczeniu i zadumie, z rozważaniami na kolejnych stacjach, człowiek zmagał się z własnymi słabościami, ułomnościami, myślami;  dotykał namiastki tej tajemnicy cierpienia, która wpisana jest w znak krzyża. Ukoronowaniem żmudnej, nocnej wędrówki, w której  przekroczenie własnych barier umożliwiała tylko modlitwa i spotkanie z żywym Bogiem, było podejście na wzniesienie Kalwarii Wielewskiej, na którym znajdowała się stacja 12 – Pan Jezus umiera na krzyżu. To tam ból osiągnął apogeum. Lecz po tym, również tam, po nocnych ciemnościach, w drodze do ostatniej stacji – przywitał nas brzask – symbol nadziei! Z uczuciem nieopisanej radości i wolności cała grupa zakończyła swoją drogę w Kościele pw. św. Mikołaja w Wielu na adoracji Najświętszego Sakramentu.

Jarosław Waliński

uczestnik EDK