Życzenia na Boże Narodzenie

Kochani Siostry i Bracia! Drodzy Parafianie i Goście!

Boże Narodzenie jest wyjątkowym momentem w roku. W tym czasie zatrzymujemy się w naszym codziennym zabieganiu, aby świętować tajemnicę Boga, który z miłości do człowieka stał się jednym z nas. W świętą noc Narodzenia Pańskiego podążamy myślą i sercem do groty betlejemskiej i wpatrujemy się z ufnością i wiarą w Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Odwieczne Słowo Ojca stało się człowiekiem.

Pragniemy się podzielić z całym światem radosną nowiną: Bóg jest z nami! Bóg narodził się dla wszystkich. Bóg jest pośród nas, On jest w naszym świecie. Jest wszędzie tam, gdzie człowiek żyje i pracuje, gdzie kocha i jest kochany, gdzie cierpi i umiera. Nie ma świata bez Boga, bo taki świat przestałby istnieć.

Czas Świąt Bożego Narodzenia zachęca nas do dzielenia się dobrem i miłością, również do dzielenia się dobrym słowem i uczuciem, dlatego my, wasi duszpasterze, chcielibyśmy przekazać życzenia wszystkim ludziom dobrej woli, wszystkim tu obecnym, waszym rodzinom i gościom.

Wielkim niepokojem napawa nas trwający konflikt polityczny w naszej Ojczyźnie. Oby święta Bożego Narodzenia przyczyniły się do budowania trwałego dobra Polski. Niech jedność i zgoda zapanuje w naszej Ojczyźnie, a święta Bożego Narodzenia staną się czasem wycieszenia i uspokojenia emocji. Oby ład i pokój, rozwaga i mądrość, zagościły w naszych sercach i w naszej Ojczyźnie.

Niech  na świecie ustaną wojny, terroryzm, rozlew krwi, a sprawy trudne rozstrzygają się na drodze dialogu, a nie na drodze walki i zabijania często niewinnych ludzi, a nawet dzieci. Wiara w Boga niech prowadzi do braterskiego współżycia między narodami, a nie do zwalczania się i prześladowań. Pokój ludziom dobrej woli.

Wszystkim życzymy, aby otworzyli swoje serca na przyjście Chrystusa. Niech łamanie się opłatkiem przy wigilijnym stole zbliży do siebie członków rodzin i wszystkich mieszkających na polskiej ziemi. Prosimy, przychodzącego do nas Księcia Pokoju, aby nauczył nas przebaczać winnym i z wiarą wyciągać rękę do zgody. Tak bardzo w codziennym życiu rodzinnym i społecznym potrzebujemy miłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Składamy najlepsze życzenia wszystkim rodzinom, dzieciom i młodym wchodzącym z nadzieją w życie, a także chorym, niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku, zwłaszcza samotnym. Ogarniamy modlitwą przebywających w szpitalach, domach opieki i hospicjach, w więzieniach, pełniących trudną i nieodzowną służbę, a także wszystkich przebywających poza granicami kraju i z dala od swoich rodzin. Niech Nowonarodzony Pan błogosławi wszystkim i obdarzy pokojem serca. Niech umacnia w naszych sercach dobro i zapala je do czynienia dobra, do miłosierdzia, do wzajemnej i bezinteresownej życzliwości.

Życzymy wam, siostry i bracia, aby pośród wszystkich radości i trosk, smutków i nadziei, rozczarowań i marzeń, towarzyszyła wam zawsze świadomość, że narodzony w grocie betlejemskiej Bóg-Człowiek jest z nami. Wszystkim wam, i każdemu z osobna, życzymy pięknych Świąt Bożego Narodzenia – Świąt odradzających wiarę i odbudowujących rodzinne więzi.