KOMUNIKAT BISKUPA PELPLIŃSKIEGO O NOWEJ FORMIE PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA

Czcigodni Bracia Prezbiterzy, Ojcowie i Siostry zakonne, drodzy Katecheci, Kochana Młodzieży, umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

Duch Święty działając w Kościele, chce, abyśmy dawali Mu jak najwięcej miejsca w naszych sercach i pozwalali się przemieniać Jego Miłością miłosierną. Szczególnym momentem przyjścia Ducha Świętego jest sakrament bierzmowania, nazywany często sakramentem Ducha Świętego. Aby pogłębić naszą relację z Bogiem, zachwycić się pięknem wspólnoty Kościoła i odnaleźć w niej swoje miejsce w parafii, zapraszam Was drodzy Młodzi Przyjaciele i zachęcam z całego serca do gorliwego przygotowania się do tego sakramentu. Od września 2016 roku wchodzi w życie nowa, ujednolicona formacja kandydatów do bierzmowania, która będzie obowiązywać we wszystkich parafiach diecezji pelplińskiej. Dobrze wiemy, że każde przygotowanie, jeśli ma być owocne, wymaga czasu, dlatego damy sobie dwa lata na różnego rodzaju spotkania, które w pierwszym roku będą się odbywały raz w miesiącu, a w drugim roku trochę częściej. Ten czas będzie służył przede wszystkim modlitwie i budowaniu więzi z Jezusem Chrystusem i z drugim człowiekiem. Proszę Was podejmijcie trud regularnego uczestnictwa w spotkaniach, poświęcając swój czas. Przez gorliwe zaangażowanie w przygotowanie dajcie świadectwo waszej wiary i odwagi. Droga wasza, zajęcia i poszczególne spotkania będą zapisane w indeksach, które traktujcie, proszę, jako mapę w wędrówce, jako GPS, który prowadzi was do celu.

Ważne jest także, abyście wiedzieli, że nowy program formacji nie ma się zakończyć wraz z przyjęciem sakramentu bierzmowania, ale ma Was wprowadzić
w aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła, we wspólnoty, w których dalej będziecie mogli wzrastać, do czego zachęcał nas w czasie ŚDM Papież Franciszek.

Niech Duch Święty udzieli Kandydatom do sakramentu bierzmowania oraz ich Formatorom zapału i wytrwałości ku czemu z serca Wam błogosławię.

 

                                                                                                   Wasz Biskup Ryszard