Zaproszenie Biskupa na Święcenia Kapłańskie

ZAPROSZENIE BISKUPA DIECEZJALNEGO

NA ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

14 maja 2016 r.

 

Umiłowani Siostry i Bracia, Kochani Kapłani!

Przed nami uroczystość święceń kapłańskich, która jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla naszej diecezjalnej wspólnoty, radującej się z nowych kapłanów. W tym roku  święceń prezbiteratu udzielę ośmiu diakonom, których Pan powołał z Waszych rodzin i parafii, gdzie przyszli kapłani dojrzewali do decyzji oddania
się na służbę Bogu.

Dziękuję zatem rodzinom oraz wspólnotom parafialnym za stworzenie atmosfery wiary, pomagającej w odkrywaniu powołania. Słowa wdzięczności za trud formacji składam również Księdzu Rektorowi, Moderatorom, Profesorom i Ojcom Duchownym naszego Pelplińskiego Seminarium.

Zachęcam wszystkich wiernych naszej diecezji, zwłaszcza starszych, chorych i cierpiących do otoczenia modlitewną troską przyszłych kapłanów, szczególnie w ostatnich dniach przygotowań do święceń.

Wszystkich Was – drodzy Bracia i Siostry – serdecznie zapraszam na uroczystość święceń kapłańskich w sobotę, 14 maja br. o godz. 11.00 do Bazyliki Katedralnej
w Pelplinie.

Szczególne słowa chciałbym jeszcze skierować do ludzi młodych, którzy pragną pójść za Chrystusem, aby głosić Ewangelię współczesnemu światu. Zapraszam Was – Młodzi Przyjaciele – do pozytywnej odpowiedzi na wezwanie Pana i wybranie drogi powołania.

Zatroskanym o powołania kapłańskie oraz wszystkim dobrodziejom naszego Pelplińskiego Seminarium z serca błogosławię.

 

+Ryszard Kasyna

 Biskup Pelpliński